Školní reaktor VR-1

Aktuální provoz

Leden 2017
 • Probíhá příprava nových webových stránek reaktoru
 • 30. ledna 2017
  Provoz v červnu 2016
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Exkurze pro studenty ze středních škol
 • Provádění údržbových prací
 • 7. června 2016
  Provoz v květnu 2016
 • Pravidelná výuka pro studenty Katedry jaderných reaktorů FJFI
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Ve zbývajícím čase exkurze pro studenty
 • Kurz pro studenty z Univerzity Tennessee(USA)
 • 6. května 2016
  Provoz v dubnu 2016
 • Pravidelná výuka pro studenty Katedry jaderných reaktorů FJFI
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Ve zbývajícím čase exkurze pro studenty
 • Výuka pro studenty z VUT Brno
 • 6. května 2016

  Provoz reaktoru

  Provoz v březnu 2016
 • Testování reaktimetru s pracovníky VÚJE Trnava
 • Měření v rámci projektu MONTE
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Pravidelná výuka pro studenty Katedry jaderných reaktorů FJFI a ve zbývajícím čase exkurze pro studenty středních škol
 • 21. března 2016
  Provoz v únoru 2016
 • Kurzy reaktorové fyziky pro fyziky z SE Mochovce
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Kurz pro studenty z Defence Academy (Velká Británie)
 • 23. února 2016
  Provoz v lednu 2016
 • Základní kritický experiment s novou aktivní zónou C11
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Sestavení provozní AZ C8
 • 2. února 2016
  Provoz v prosinci 2015
 • Kurz reaktorové fyziky pro studenty z Dalton Nuclear Institute of Manchester
 • Měření v rámci projektu MONTE
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Pravidelná výuka pro studenty Katedry jaderných reaktorů FJFI a ve zbývajícím čase exkurze pro studenty středních škol
 • 29. prosince 2015
  Provoz v listopadu 2015
 • Kurz reaktorové fyziky pro fyziky z SE Bohunice
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Kurz reaktorové fyziky pro studenty STU Bratislava
 • Kurz pro studenty z FEL ZČU Plzeň
 • Pravidelná výuka pro studenty Katedry jaderných reaktorů FJFI a ve zbývajícím čase exkurze pro studenty středních škol
 • 24. listopadu 2015
  Provoz v říjnu 2015
 • Měření v rámci projektu MONTE
 • Měření v rámci projektu SGS
 • Kurzy reaktorové fyziky pro budoucí operátory JE Temelín a fyziky z SE Bohunice
 • Experimentální měření pro studenty z Katedry jaderných reaktorů
 • Pravidelná výuka pro studenty Katedry jaderných reaktorů FJFI a ve zbývajícím čase exkurze pro studenty středních škol
 • 28. října 2015
  Provoz v září 2015
 • Sestavení provozní AZ C8
 • Měření a provozní kontroly na provozní AZ C8
 • Exkurze pro studenty středních škol
 • Měření v rámci projektu MONTE
 • 16. září 2015
  Provoz v červenci a srpnu 2015
 • Rozebrání provozní AZ C8 před letní odstávkou
 • Letní odstávka reaktoru a provádění údržbových prací
 • 20. července 2015

  © KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

  ČEZ