Školní reaktor VR-1

Bezpečnost reaktoru

Při provozu každého jaderného reaktoru je nutné dodržovat zásady bezpečnosti ve čtyřech základních oblastech: jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijního připravenosti.

  • Jadernou bezpečnost reaktoru definuje česká legislativa jako stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod.
  • Radiační ochranu reaktoru definuje česká legislativa jako systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření osob a životního prostředí.
  • Fyzickou ochranou reaktoru definuje česká legislativa jako systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s jadernými zařízeními, jadernými materiály a vybranými položkami.
  • Havarijní připravenost reaktoru definuje česká legislativa jako schopnost rozpoznat vznik radiační nehody a při jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními plány.

 

 

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ