Školní reaktor VR-1

Havarijní připravenost reaktoru

Havarijní připravenost reaktoru definuje česká legislativa jako schopnost rozpoznat vznik radiační nehody a při jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními plány.

Požadavky na havarijní připravenost podrobně uvádí příslušná vyhláška SÚJB o zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a havarijních plánech. Na základě provedených havarijních analýz (analyzovány byly mimořádné události s radiačními i neradiačními důsledky) byl sestaven vnitřní havarijní plán reaktoru.

V rámci bezpečnostních analýz byly zhodnoceny důsledky inicializačních událostí vycházejících ze seznamu doporučeného IAEA. Jednalo se např. o ztrátu napájení, různé možnosti nežádoucího uvolnění kladné reaktivity (např. nedostatečné zajištění podkritičnosti během výměny paliva, selhání regulační tyče, ztráta kontroly při spouštění), ztrátu chladiva, chybné manipulace a zvláštní vnitřní (požár, exploze) a vnější (záplavy, požár, dopravní katastrofa) události.

Výsledky analýz jednoznačně ukazují, že při dodržení základních principů a postupů, je provoz reaktoru plně akceptovatelný ve své lokalitě v hustě osídlené městské aglomeraci a přitom dobře využitelný pro účel, ke kterému byl vybudován.

Součástí havarijního plánu jsou zásahové instrukce pro jednotlivé mimořádné události, havarijní monitorovací program, svolávací plán pracoviště apod. Jednotlivé části havarijního plánu (reakce na vybrané havarijní podmínky resp. jejich kombinace) jsou na reaktoru pravidelně jednou ročně procvičovány v rámci havarijních cvičení.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ