Školní reaktor VR-1

Exkurze na reaktor

Důležitou součástí využívání reaktoru je i informační a osvětová činnost, v jejímž rámci přicházejí na reaktor studenti středních a vysokých škol. Exkurze jsou doplňkovou činností a jsou organizovány pouze ve dnech, kdy na reaktoru neprobíhá běžný provoz nebo odstávka. V průběhu exkurze je připraven výklad o funkci a využití reaktoru, jaderné bezpečnosti i ukázka provozu. Návštěvníci tak mají možnost se při nich seznámit se všemi důležitými aspekty využívání jaderné energie. Exkurze nejsou určeny pro veřejnost.

Účastníci mezinárodního workshopu o reaktorových řídicích systémech na reaktoru (leden 2007)

Účastníci mezinárodního workshopu o reaktorových řídicích systémech na reaktoru

Podmínky nutné ke vstupu na reaktor

 • Exkurze na reaktoru jsou určeny zejména pro studenty vysokých a  středních škol, ne pro jednotlivce.
 • Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let nebo v případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let.
 • Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30.
 • Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné ženy, je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny.
 • Do haly reaktoru je striktně zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek
 • V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace.
 • Před exkurzí je nutné vyplnit seznam účastníků exkurze (ke stažení na této stránce). Seznam se z důvodů čitelnosti vyplní na počítači. Nutné je vyplnit název organizace, datum a hodinu exkurze a dále jména, příjmení a čísla OP/pasů všech osob, které se exkurze zúčastní.
 • Vyplněný seznam je nezbytné opatřit razítkem pořádající organizace (např. školy) a poslat nejméně 2 pracovní dny před datem exkurze emailem naskenovaný ve formátu PDF. Seznam bude tímto pro nás závazný.
 • Každý účastník musí být uveden na seznamu a je povinen mít u sebe doklad ke kontrole totožnosti (jehož číslo je uvedeno v zaslaném seznamu). Před vstupem bude provedena kontrola a vstup bude povolen pouze osobám splňujícím všechny výše uvedené náležitosti.

Příprava exkurze

 • Podrobně si přečtěte Podmínky nutné ke vstupu na reaktor (viz. výše).
 • Exkurze na reaktoru nejsou hlavní činností pracoviště a proto je potřeba si termín exkurze dojednat s dostatečným předstihem. Exkurze se uskutečňují v časech 9.00 ráno nebo 13.00 odpoledne.
 • Termín exkurze si můžete domluvit na emailové adrese: .
 • V případě volného termínu na reaktoru Vám pošleme bližší pokyny emailem.

Orientační průběh exkurze

 • Před vstupem jsou účastníci exkurze poučeni o podmínkách pobytu v kontrolovaném pásmu a chráněném prostoru reaktoru a je zkontrolována jejich totožnost. Svým podpisem dokládají svůj dobrovolný a vědomý vstup do haly reaktoru a zavazují se k dodržování všech stanovených podmínek.
 • Skupina účastníků exkurze bude vybavena osobními dozimetry, plášti a návleky.
 • Exkurze trvá 1,5 až 2 hodiny, včetně vstupní a výstupní kontroly.
 • Před odchodem se účastnící proměří na detektorech povrchového zamoření, odevzdají dozimetry a umyjí si ruce.

Ke stažení

 • podmínky pro návštěvu reaktoru ve formátu pdf
 • vzorový seznam ve formátu MS Word
 • vzorový seznam ve formátu OpenOffice

Adresa a spojení

Adresu a spojení najdete v oddíle Kontakty a spojení.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ