Školní reaktor VR-1

Katedra jaderných reaktorů

Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, která provozuje školní reaktor VR-1, se věnuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oboru jaderné inženýrství.

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje ve studijním oboru „Jaderné inženýrství“ výuku těchto zaměření:

 • v bakalářském studijním programu: Jaderná zařízení
 • v magisterském studijním programu: Teorie a technika jaderných reaktorů, Jaderná energie a životní prostředí
 • v doktorském studijním programu (podobor „Reaktory“): Reaktorová fyzika, Jaderná bezpečnost, Aplikovaná jaderná fyzika, Jaderná energie a životní prostředí.

Vědecko-výzkumná činnost

Katedra se zaměřuje přednostně na:

 • teoretickou a experimentální reaktorovou fyziku,
 • číslicové řízení výzkumných reaktorů,
 • bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení
 • nakládání s vyhořelým jaderným palivem
 • programy přípravy vybraných pracovníků,
 • přípravu výukových programů,
 • perspektivní jaderné i nejaderné energetické zdroje.

Spolupráce s praxí

Katedra spolupracuje s těmito institucemi:

 • ÚJV Řež a.s. - Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
 • ÚJF AV ČR - Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky
 • SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • ŠKODA JS, a.s., Plzeň
 • ČEZ a.s., Praha
 • ČEZ ETE - Jaderná elektrárna Temelín
 • ČEZ EDU - Jaderná elektrárna Dukovany
 • SÚRAO - Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Zahraniční spolupráce

Katedra spolupracuje s těmito zahraničními partnery:

 • MAAE se sídlem ve Vídni
 • STU Bratislava,
 • TU Budapest,
 • TU Vídeň,
 • TU Dresden,
 • TH Jülich,
 • VÚJE Trnava,
 • SÚJV Dubna,
 • HRP Halden.

Internetové stránky fakulty www.fjfi.cvut.cz

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ