Školní reaktor VR-1

Odkazy

  • České vysoké učení technické v Praze - www.cvut.cz
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze - www.fjfi.cvut.cz

 

 

 

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ