Školní reaktor VR-1

Experimentální vybavení reaktoru

Experimentální vybavení reaktoru, přístrojové vybavení a manipulační prostředky odpovídají typu reaktoru, jeho výkonu a využívaní reaktoru. Původní vybavení reaktoru bylo v průběhu sedmnácti let provozu postupně doplňováno a inovováno tak, aby odpovídalo současné úrovní techniky a elektroniky a aby umožňovalo jeho co nejširší využívaní. Mezi nejvýznamnější experimentální vybavení reaktoru patří:

 • radiální horizontální kanál o průměru 200 mm se zátkou možnost redukce na 90 mm,
 • tangenciální horizontální kanál o průměru 100 mm se zátkou a vloženým kanálem, který navazuje na úchyty tangenciálního kanálu a zasahuje do bezprostřední blízkosti aktivní zóny,
 • vertikální kanály různých průměrů (56, 32, 25 a 12 mm), které mohou být zavezeny do aktivní zóny nebo reflektoru, kanály o průměru 56 mm jsou vybaveny zařízením pro odstínění záření,
 • beryliové a grafitové bloky,
 • obrysové makety palivových článků,
 • potrubní pošta,
 • experimentální zařízení DOJIČKA pro detekci zpožděných neutronů,
 • experimentální zařízení BUBLINKY pro simulaci bublinkového varu a studium dutinového koeficientu reaktivity,
 • experimentální zařízení HOPÍK pro studium rychlých změn reaktivity ve výzkumných reaktorech s malým výkonem,
 • experimentální zařízení DRÁT pro měření aktivity vzorků ve tvaru drátu,
 • experimentální zařízení B417 pro studium neutronických vlastností transmutačních materiálů,
 • lapač neutronů se zavážecím vozem pro manipulaci se zátkami radiálního a tangenciálního kanálu,
 • manipulační prostředky.

Experimentální zařízení DOJIČKA pro detekci zpožděných neutronů

Experimentální zařízení DOJIČKA pro detekci zpožděných neutronů

Mezi přístrojové vybavení reaktoru, které odpovídá požadavkům na stávající využívání reaktoru, patří několik mnohokanálových analyzátorů různého typu, tříkanálový analyzátor, polovodičový HPGe gama spektrometr, scintilační a polovodičové detektory, měřič nízkých aktivit, přenosné dozimetrické přístroje, aktivační materiály, kadmiová pouzdra, štěpné a bórové komory apod. Přístrojové vybavení doplňuje výpočetní techniku založenou na osobních počítačích vzájemně propojených vysokorychlostní sítí Ethernet 100Mb/s.

Experimentální zařízení BUBLINKY pro studium dutinového koeficientu reaktivity

Experimentální zařízení BUBLINKY pro studium dutinového koeficientu reaktivity

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ