Školní reaktor VR-1

Jaderné palivo reaktoru

Palivo typu IRT-4M je na reaktoru ve dvou provedeních: šestitrubkové a osmitrubkové palivové články. Palivový článek tvoří koncentrické trubky čtvercového průřezu, spojené dolní a horní koncovkou (hlavicí). Do šestitrubkových palivových článků lze umístit absorpční části regulačních tyčí či jiné kanály (např. koncovku potrubní pošty). Palivová vrstva článku IRT-4M je tvořena disperzí Al a UO2, obohaceného U-235 na 19,7 %, která je z obou stran pokryta vrstvou čistého hliníku tloušťky 0,31 mm. Výrobcem paliva IRT-4M je firma NZCHK se sídlem v Novosibirsku v Ruské federaci.

Osmitrubkový palivový článek IRT-4M

Osmitrubkový palivový článek IRT-4M

S ohledem na malý výkon reaktoru zůstává palivo fyzikálně čerstvé, tzn. nedochází k měřitelnému vyhoření. Konkrétně v reaktoru vyhoří za 1 rok méně než 0,01 g U-235. Vzhledem k zanedbatelnému vyhoření paliva na reaktoru nemůže při případném poškození dojít k úniku významného množství radioaktivních látek. Může vzniknout pouze lokální kontaminace, kterou pracovníci reaktoru technickými prostředky jednoduše vyřeší. Pro případ poškození palivového článku (při manipulacích, korozí během dlouhodobého pobytu ve vodě) je na reaktoru připraveno hermetické nerezové pouzdro, do kterého lze poškozený článek umístit a které je dále skladováno ve standardním transportním sudu pro palivo do doby konečné likvidace. Tato manipulace byla prověřena i v rámci havarijního cvičení.

Na podzim roku 2005 byl reaktor konvertován z používání vysoce obohaceného paliva na palivo nízko obhacené. Hlavním cílem výměny bylo nahradit palivo staršího typu IRT-3M s obohacením 36 % U-235 palivem typu IRT-4M s obohacením 19,7 % U-235. Tím byla dosažena mezinárodně doporučovaná hranice nízko obohaceného uranu. Výměna paliva na reaktoru proběhla v rámci mezinárodního programu pro snižování obohacení paliva pro výzkumné reaktory RERTR (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors). Výměna proběhla v přímé spolupráci s US Department of Energy, ruským výrobcem paliva NZCHK, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a ruskou organizací SOSNY, která převzala palivo IRT-3M.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ