Nádoby reaktoru
Školní reaktor VR-1

Nádoby reaktoru

V nádobě H01 se nachází aktivní zóna reaktoru s jaderným palivem a regulačními tyčemi. Je určena pro provoz reaktoru. Nádoba H02 slouží jako manipulační. Je v ní možné připravovat experimenty a odkládat palivové články. Obě nádoby jsou stejné, pouze nádoba H01 má navíc průchodky pro radiální a tangenciální kanál. Nádoby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, jsou propojitelné koridorem, do kterého se vkládá hradítko sloužící k oddělení obou nádob.

Řez reaktorovými nádobami H01 a H02

Řez reaktorovými nádobami H01 a H02

Vnitřní části reaktoru jsou vyrobeny z nerez oceli až na nosnou desku aktivní zóny, která je vyrobená z hliníku. Vnitřní časti jsou stejné pro obě nádoby H01 i H02, pouze v nádobě H01 je navíc koš aktivní zóny a nosný systém regulace. Nosný systém aktivní zóny v každé nádobě je určen k nesení roštů a nosné desky aktivní zóny, je největší a nejtěžší součástí nádoby H01. Nosná deska aktivní zóny slouží k jednoznačnému ustavení spodních koncovek palivových článků, které tvoří aktivní zónu. Do nosné desky se také vkládají hydraulické tlumiče regulačních tyčí, které mohou sloužit i k fixaci přesné polohy vertikálních ozařovacích kanálů.

Koš aktivní zóny v nádobě H01 je lehká konstrukce určená pro vymezení tvaru aktivní zóny reaktoru. Horní koncovky palivových článků se v koši aktivní zóny fixují pomocí „pravítek“. Rošty vytvářejí plošinu v nádobě ve výšce, kde končí dno nádoby a umožňují ukládání experimentálního vybavení nebo pohyb osob na této plošině. Rošty jsou uchyceny v nosném systému AZ. Nosný systém regulace v nádobě H01 je konstrukce určena pro zavěšení a upevnění regulačních tyčí a měřících kanálů umístěných v aktivní zóně reaktoru. Nachází se v prostoru nad hladinou moderátoru a pod horní plošinou H01. Provozní a měřící potrubí H01 a H02 umožňuje manipulaci s demivodou, její napouštění a vyčerpání podle potřeb provozu a jeho kontrolu, t.j měření vodivosti v nádobě H01 a teplot v obou nádobách.

V nádobě H02 je umístěno chrániliště, které je místem k přechodnému odkládání palivových článků. Chrániliště je umístěno po vnitřním obvodu manipulační nádoby ve stejné hloubce jako aktivní zóna v nádobě H01. Konstrukčně je vyřešeno tak, aby za každé situace bylo uložené množství paliva typu IRT-M vždy hluboce podkritické. Všechny buňky jsou opatřeny uzamykatelnou zajišťovací vidlicí. Do chrániliště se palivové články ukládají ručně pomocí manipulátoru na palivo.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ