Školní reaktor VR-1

Ovládací zařízení reaktoru

Ovládací zařízení (OZ) reaktoru slouží k řízení reaktoru a k zajištění jaderné bezpečnosti. Nejdůležitějším systémem OZ z hlediska jaderné bezpečnosti je ochranný systém reaktoru. Ochranný systém se skládá ze 4 kanálů provozního měření výkonu a 4 kanálů nezávislé výkonové ochrany. Aktivní jsou však pouze tři kanály vyhodnocované v logice "dva ze tří", čtvrtý kanál je v záloze a může nahradit výpadek jednoho aktivního kanálu.

Kanály provozního měření výkonu (PMV) zpracovávají signály ze širokopásmových nekompenzovaných štěpných komor typu RJ1300. V závislosti na výkonu reaktoru pracují v impulsním nebo ve dvou proudových režimech. V celém výkonovém rozsahu reaktoru určují jeho okamžitý výkon a rychlost změny výkonu, porovnávají zjištěné hodnoty s bezpečnostními úrovněmi a pokud tyto hodnoty jsou překročeny, aktivují bezpečnostní řetězec. Dále posílají provozní data řídicímu systému a na individuální displeje jednotlivých kanálů.

Řídicí pult reaktoru

Řídicí pult reaktoru

Kanály nezávislé výkonové ochrany (NVO) snímají stav reaktoru pomocí bórových komor typu SNM-12. Signály z komor jsou vyhodnocovány v impulsním režimu a výkon měří pouze v posledních dvou dekádách výkonového rozsahu reaktoru, vyhodnocují výkon a rychlost změny výkonu, řídí bezpečnostní řetězec a předávají zjištěná data řídicímu systému a na své individuální displeje.

Bezpečnostní řetězec OZ představuje reléový systém s použitím vysoce kvalitních bezpečnostních relé. Zajišťuje vyhodnocení logiky "dva ze tří" pro bezpečnostní signály z PMV a NVO, dále bezpečnostní signál z řídicího počítače a případně z technologie v logice "jeden z jednoho". Pokud je aktivován bezpečnostní signál od řídicího počítače nebo technologie, rozpojí se bezpečnostní řetězec. Tím se přeruší napájení magnetů absorpčních tyčí, tyče spadnou do svých dolních koncových poloh a zastaví štěpnou řetězovou reakci. K rozpojení bezpečnostního řetězce a odstavení reaktoru je možné použít i bezpečnostní tlačítka.

Řídicí systém přijímá data z kanálů PMV a NVO, provádí vyhodnocení stavu reaktoru a v případě překročení bezpečnostních úrovní odstavuje reaktor. Řídicí systém ovládá polohy absorpčních tyčí a zajišťuje funkci automatického regulátoru výkonu reaktoru. Dále řídicí systém přijímá příkazy od rozhraní člověk-stroj a provádí je. Operátor řídí reaktor pomocí rozhraní člověk-stroj, které se skládá z počítače, dvou monitorů, individuálních displejů PMV a NVO, klávesnice, tlačítek, indikátorů a tiskárny.

Systém napájení je situován v elektrorozvodně v hale reaktoru. Pro části OZ významné pro jadernou bezpečnost se používá systém zálohovaného napájení, který zabezpečuje jejich napájení po nezbytně dlouhou dobu po ztrátě napájení se sítě.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ