Školní reaktor VR-1

Základní parametry a vybavení reaktoru

Jmenovitý výkon
1 kW tepelný, krátkodobě 5 kW tepelných
Palivo
typ IRT 4M, obohacení 19,7 % U-235
Reaktorové nádoby
vyrobeny z nerezového materiálu
   - průměr nádob
2 300 mm
   - výška nádob
4 720 mm
   - tloušťka stěn
15 mm
   - tloušťka dna
20 mm
Stínění reaktoru
voda a těžký beton
   - vertikální
přibližně 3 000 mm vody
   - horizontální
přibližně 850 mm vody + 950 mm zvlášť těžký beton
Teplota v reaktoru
přibližně 20 stupňů C (podle teploty okolí)
Chlazení reaktoru
pouze přirozenou konvekcí
Tlak
atmosférický
Neutronový zdroj
Am-Be, 185 GBq
Regulační systém
5-7 absorpčních (regulačních) kadmiových tyčí UR-70
Měření výkonu
čtyři širokopásmové štěpné komory RJ 1300 pro detekci neutronů
Výkonová ochrana
čtyři impulzní bórové komory SNM-12 pro detekci neutronů
Hustota toku neutronů
závisí na konfiguraci paliva a typu experimentů (průměrné hodnoty)
   - tepelné neutrony
přibližně 2.10*9 n/cm2.s-1 v centru aktivní zóny
   - rychlé neutrony
přibližně 1.10*9 n/cm2.s-1 v centru aktivní zóny
Experimentální vybavení
nejvýznamější experimentální zařízení reaktoru:
 
- radiální horizontální kanál o průměru 200 mm
 
- tangenciální horizontální kanál o průměru 100 mm
 
- vertikální kanály různých průměrů (56, 32, 25 a 12 mm)
 
- beryliové a grafitové bloky
 
- potrubní pošta pro ozařování malých vzorků
 
- zařízení pro detekci zpožděných neutronů
 
- zařízení pro studium dutinového koeficientu reaktivity
 
- zařízení pro studium dynamiky reaktoru
 
- zařízení pro měření aktivity vzorků ve tvaru drátu
 
- TLD zařízení pro studium gama polí

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ