Školní reaktor VR-1

Regulační tyče

Regulační (absorbční) tyč UR-70 má integrální provedení a je určena pro použití v bazénových reaktorech s palivem typu IRT-M. Tyč je zavěšena na pravítku nosného systému regulace a spodní zúženou částí, tzv. vedením absorbátoru prochází šestitrubkovým palivovým článkem. Pohon tyče zajišťuje rotační krokový motor se snímačem polohy pomocí výklopného ozubeného pastorku, který je elektromagnetem udržován v záběru s ozubeným hřebenem nesoucím absorbátor.

Při podání bezpečnostního signálu dochází ke ztrátě napájení magnetů, vysmeknutí ozubeného pastorku a zasunutí absorbátoru volným pádem do aktivní zóny. Pád je zabržděn progresivním hydraulickým tlumičem. Dolní koncová poloha absorbátoru je světelně signalizována na ovládacím pultu. Tato signalizace, jako nejdůležitější doklad o tyči v dolní koncové poloze (zastavení reaktoru), je napájena ze systému zajištěného napájení 48 Vss. Rychlost pohybu absorbátoru je měnitelná v širokém rozsahu. Absorbátor je tvořen uzavřenou ocelovou trubkou, do které je vsunuta hliníková vložka s navinutým kadmiovým plechem.

Rozebraná regulační tyč UR-70 při provozní kontrole

Rozebraná regulační tyč UR-70 při provozní kontrole

Celkový počet regulačních tyčí UR-70 je sedm. Tyče jsou konstrukčně shodné, liší se pouze funkcí, určovanou způsobem zapojení do ovládacího zařízení. Tři tyče jsou vždy zapojeny jako tyče bezpečnostní (označené B1, B2 a B3) a dvě tyče jako regulační (R1 - první regulační a R2 - druhá regulační). Podle typu aktivní zóny a typu prací vykonávaných na reaktoru může být v reaktoru jedna, dvě nebo žádná experimentální tyč (E1, E2), které slouží ke kompenzaci vlivu experimentálního zařízení na reaktivitu, příp. k dobudování AZ do žádoucího tvaru, při dodržení Limitů a podmínek. V případě provozu v automatickém režimu je automatický regulátor zapojen na tyč R1.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ