Školní reaktor VR-1

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství zajišťuje tyto provozní funkce:

 • udržování potřebné kvality vody v obou reaktorových nádobách (H01 a H02),
 • snižování a zvyšování hladiny v obou nádobách, a to od maximální hladiny na úrovni přepadu, až do úplného vyprázdnění,
 • přečerpávaní vody z  nádoby H01 do H02 nebo H03 a naopak,
 • ohřev vody v H01 nebo H02,
 • přečerpání vody z H01 nebo H02 do systému likvidace kapalných odpadů,
 • čištění demineralizované vody,
 • zabezpečení stlačeného vzduchu.

Vodní hospodářství se skládá z těchto hlavních částí:

 • zásobní nádrž H03, která slouží k uchovávání demivody v případě, že některá z nádob H01 nebo H02 musí být vyprázdněna,
 • tři čerpadla pro přečerpávání demivody z  a do nádob H01, H02 a H03,
 • elektrický ohřívák sloužící k ohřevu vody v nádobách H01 a H02,
 • demineralizační čistící stanice pro přípravě zvlášť čisté demineralizované vody,
 • nerezové vany pod demistanicí a pod čerpadly pro sběry úkapů,
 • dvě oběhová čerpadla zajištující pomalou cirkulaci vody v nádobách H01 a H02,
 • systém rozvodu stlačeného vzduchu pro zařízení pro vstřelování neutronového zdroje, demistanici a pro potřeby experimentů.

Pravidelná provozní kontrola čerpadla

Pravidelná provozní kontrola čerpadla

Provozní měření vodního hospodářství poskytuje informaci o stavu a kvalitě demineralizované vody. Skládá se z následujících částí:

 • měření hladin v H01, H02 a H03 hladinoměry,
 • měření vodivosti v nádobě H01,
 • teploty se měří v nádobách H01, H02, H03 a elektrickém ohříváku.

Všechny měřící a ovládací prvky, mimo ovládání demistanice, jsou soustředěny v rozvaděči ve velínu reaktoru. Součástí vodního hospodářství je velkoplošná obrazovka ve velínu se schématem vodního hospodářství, která zobrazuje aktuální stav vodního hospodářství a polohu neutronového zdroje.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ