Školní reaktor VR-1

Výzkum a vývoj na reaktoru

Výzkumné práce jsou na reaktoru limitovány především jeho relativně malým výkonem. Proto jsou zaměřeny především na přípravu a zdokonalování pedagogických úloh, srovnávání výpočtů různých reaktorových parametrů s experimentálními výsledky, studium dynamických vlastností násobících soustav, vývoj řídících systémů, kalibraci detektorů, ověřování neutronických parametrů atypických blanketů apod.

Výzkum na na reaktoru

Jako typický příklad lze uvést testování detektorů a reaktimetrů pro jadernou elektrárnu Temelín, které na reaktoru prováděli pracovníci VÚJE Trnava. Jiným příkladem může být testování detektorů neutronů MEDIPIX pro potenciální využití v reaktorech typu PBMR vyvíjených v Jihoafrické republice.

© KJR FJFI ČVUT v Praze, 2017 www.ReaktorVR1.eu

ČEZ